90 prosent av utrykningene til Lillehammer brannvesen går nordover. – Med ny brannstasjon blir responstiden vesentlig bedre

Byggingen av ny brannstasjon i Nordre Ål er i full gang.