Dis­se da­me­ne har vært ven­nin­ner i over 60 år – vi tar ikke på oss noen mas­ker når vi er sam­men

Sko­le­gang, ek­te­skap, barn og bar­ne­barn – den­ne gjen­gen har vært gjen­nom det mes­te sam­men.