Disse lokale restaurantene ønsker bikkja velkommen

Med var­me da­ger og fle­re som fe­ri­e­rer i hjem­lan­det, vil man­ge ta med seg hun­den på fe­rie­tur i som­mer. På re­stau­ran­te­ne med ute­ser­ve­ring i Lillehammer er de fir­bein­te hjer­te­lig vel­kom­men.