– Flere havner nok i isolasjon og karantene når julen ringes inn

Kommunen har leid inn ekstra personell for å kunne kjøre testing i jula.