Har satt ekstra vakthold på studenthjemmet Smestad

SINN sier det har vært uønskede hendelser på uteområdet som gjør at vaktholdet nå styrkes.