(Gudbrandsdølen Dagningen)

Søndag kveld 7. mai starter Statens vegvesen med asfaltering av E6 mellom Biri og Lillehammer. Arbeidene avsluttes fredag morgen påfølgende uke, og det blir nattestengt mellom kl. 22:00 og 06:00 disse dagene.

«Vi presiserer at vegen blir åpen for ordinær trafikk mellom klokken 06:00 og 22:00 mandag til torsdag, og det blir ikke nattestenging natt til lørdager eller søndager.» skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Arbeidet vil avsluttes innen 25. juni.

Beklager ulempene

Vegvesenet ber om at trafikantene planlegger i henhold til arbeidsavviklingen og benytter omkjøringsalternativene. Det unngås å legge asfalteringsarbeid på dagtid, slik at det blir minst mulig belastning for trafikken.

– Vi beklager ulempene arbeidene medfører, men for slikt arbeid er dette eneste alternativ. Sikkerheten for trafikantene og de som skal utføre arbeidene må prioriteres, heter det i pressemeldingen.

Også ved Mjøsbrua

Det blir også asfaltarbeid i rundkjøringa ved Mjøsbrua. Dette arbeidet starter 11. mai klokken 22.00 og avsluttes 12. mai klokken 06:00. Skulle vær situasjonen tilsi at disse konkrete arbeidene ikke kan gjennomføres, så vil det bli informert om det.

Det blir manuell dirigering, men trafikantene oppfordres til å kjøre om fylkesveg 213.