Her kan det bli drive-through koronatesting

Oslo og Bergen har allerede denne ordningen. Nå tilbys Lillehammer kommune det samme.