(Gudbrandsdølen Dagningen)

Du lurer på hvorfor ting går på skeive i Lillehammer kommune?

Torsdag 25. august mellom klokka 19.45 og 20.16 kunne du fått belyst akkurat dette. Da diskuterte Lillehammer kommunestyre hvordan dørene på et planlagt privat næringsbygg i nordre bydel skal være plassert. Skal publikumsinngangen være mot øst eller vest, skal varemottaket være plassert mot øst eller vest? Så stor var undringen og usikkerheten i kommunestyret at tiltakshavers arkitekt var invitert for å komme og gjøre rede for saken.

På godt faglig vis forklarte vedkommende høydekotenes betydning for hvor det er lurt å kjøre og å parkere. I tillegg ble kommunestyret opplyst om hvor dørenes visuelle utrykk ville komme best til rette. Det kan være god grunn til å følge godt med på utbygginger i Lillehammer, det er flere eksempler på at løsninger kunne vært bedre. Men hvis du lurer på hvorfor kommunen har milliarder i gjeld, ingen plan for hvordan vi skal betale denne, store utfordringer innenfor helse og også mangler trevirke til kunst- og håndtverkstimene i grunnskolen – her fikk du deler av svaret. Man har fokus på feil ting.

Om ett år er det valg til kommunestyret. Stem gjerne på noen som er opptatt av hvor døra til et privat næringsbygg skal være – men ikke forvent at det samtidig blir tatt tak i kommunens virkelige problemer.

Freddy Jensen, Lillehammer, kommunestyrerepr. (H)