I denne pop up-butikken skal Cathrine og Iren selge klær og skatter gjennom sommeren

Den nye butikken skal holde åpent gjennom juli og deler av august.