Karl Jørgen fikk hyggelig «julegave» på Facetime mens han var på jobb julaften

Det første året på Lillehammer ble litt annerledes enn det Karl Jørgen Sletten fra Arendal hadde sett for seg.