Lillehammer kommune skal forbedre botilbudet for vanskeligstilte, vil få privatpersoner til å bygge og leie ut

De kommunaleide boligene som brukes som utleieboliger til vanskeligstilte begynner å bære preg av slitasje, og det er behov for flere familieboliger.