Lillehammer kommune taper 800.000 kroner om disse tre forsvinner

Tautrekkingen fortsetter om hvor kommunegrensen mellom Øyer og Lillehammer skal gå. Nå har Lillehammer regnet på at det vil koste kommunen 800.000 kroner i tapte inntekter dersom beboerne på baksida i Øyer forlater kommunen.