Lillehammer Sentrum Drift vil ikke ha kontanter

For å forebygge ytterligere spredning av koronaviruset oppfordrer sentrum kundene å ikke bruke kontanter.

For å forebygge ytterligere spredning av koronaviruset oppfordrer sentrum kundene å ikke bruke kontanter.

– Vi har i dag sendt ut oppfordring til våre medlemmer om å ikke motta kontanter. Det forteller leder i Lillehammer Sentrum Drift, Wenche Haug Almestrand

DEL

– Vi i Lillehammer sentrum er svært bekymret for omfanget dette viruset har og håper med disse tiltakene at vi kan være med å begrense spredning, sier Haug Almestrand.

Grunnet situasjonen rundt Koronaviruset ønsker Lillehammer Sentrum Drift å komme med ytterligere anbefalinger for å forebygge spredning av smitte:

– Lillehammer sentrum drift anbefaler alle våre medlemmer og unngå så langt det er mulig å ta imot kontanter. Informer kunden om dette. Vi vil informere ut til kunden på SOME om dette. Benytt tæpping (kontaktløs betaling) så langt det er mulig. For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør serveringssteder legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet. Bruk albuer når dere åpner/lukker dører. Hyppig og god håndvask, hånddesinfeksjonsmiddel hvis vask ikke er tilgjengelig. Unngå sosiale sammenkomster og seminarer, møter og kurs. Hils på hverandre uten kroppskontakt. Gode rutiner på renhold av kontaktpunkter som dørhåndtak, betalingsterminaler, tastatur, kassapunkt og lignende. Gi god informasjon til ansatte og kunder, sier Haug Almestrand.

Arrangementer i Lillehammer sentrum sin regi vil bli avlyst inntil videre, dette gjelder i første omgang:

Frokostmøte 18. mars

Temakveld/medlemsmøte 30 mars.

Gårdeiermøte 3. april.

«Frakke dager» vurderes forløpende, men pr. dags dato har vi valgt å avlyse dokkevogn og trehjulssykkelparaden lørdag 25. april.

Artikkeltags