Lundegården som det står i dag blir historie: – En epoke er over

Haavard og Ingrid Lunde har holdt til i familielokalet i 15 år.