Maner til kamp om Lågendeltaet: – Vi kjenner en frustrasjon over at vernede naturområder har så skrale kår

En gruppe miljøforkjempere stifter foreningen Lågendeltaets venner i protest mot planleggingen av Nye E6 gjennom Lågendeltaet. Initiativtaker Torbjørn Dahl mener det er under enhver kritikk at vegen får bygges i det som er et naturreservat.