Meddommere er ofte utsatt for sterke inntrykk i rettssaker: – For meg ble det en tøff opplevelse

Politi, brannvesen og redningspersonell har alle et system for debrifing etter hendelser og inntrykk som kan være vanskelige å fordøye. Meddommere får ikke et slikt tilbud.