Mo­ni­ka (35) og Ju­lie (33) er to av få kvin­ner i sitt yrke: – Jeg tror man­ge mis­for­står hva vi egent­lig gjør

For­de­lin­gen mel­lom kvin­ner og menn blir sta­dig jevnere i man­ge yr­ker. Li­ke­vel er det ett yrke som frem­de­les er vel­dig manns­do­mi­nert – Iall­fall i Lillehammer.