Vil etablere nytt sykkelverksted og bruktutsalg

Kommunen har ytret ønske om et arbeidstiltak for mennesker som står utenfor ordinært arbeidsliv i Lillehammer. Kirkens Bymisjon håper å få etablert et slikt tiltak i løpet av 2020.