Hva brukes denne brua til?

En reporter fra MittLillehammer har lagt merke til en spesiell gangbru i Lillehammer sentrum.