Evig diskusjon om hva som er riktig å si om Lillehammer; i eller på?

I MittLillehammer-redaksjonen har diskusjonen pågått over flere dager nå. Heter det i Lillehammer, eller på Lillehammer?