Her ble det registrert flest lovbrudd i 2019

Politiet har offentliggjort straffesakstall for 2019. Lillehammer ligger høyt i én bestemt kategori, men har færre lovbrudd enn de folkerike nabokommunene Gjøvik og Ringsaker, og Hamar i sør.