Fem konkurrerer om å bygge ny E6 forbi Lillehammer

Dagens E6 på Storhove.

Dagens E6 på Storhove. Foto:

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Storhove – Øyer.

DEL

Nye Veier skal bygge ny firefelts motorveg forbi Lillehammer, med byggestart beregnet til slutten av 2020.

Fem entreprenør-grupper med rådgivere har meldt seg på i kampen om å få bygge ut den nye vegstrekningen. Her er de fem:

AF Gruppen + Norconsult

Arbeidsfellesskap Bertelsen & Garpestad AS & Metrostav + ÅF Engineering AS (AFRY)

COMSA S.A.U. + SWS Engineering S.p. A

Arbeidsfellesskap Implenia Norge AS & Roadbridge Holding Ltd + Sweco Norge AS

NCC Norge AS + Multiconsult AS/NCC AB

Nye Veier tar stilling til valg av entreprenør i april/mai 2020.

Norske og utenlandske

– Med fem prekvalifiserte selskapsgrupperinger, er vi sikret god konkurranse når tilbudsfasen nå starter. Det er både en stor og en mellomstor norsk entreprenør, sistnevnte i arbeidsfellesskap med en utenlandsk entreprenør, med i konkurransen. I tillegg er det kvalifisert store utenlandske entreprenører, og de fleste har inngått allianser med kjente norske rådgivende selskaper, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Reguleringsplanen for strekningen er ventet vedtatt rundt sommeren 2020. Det er en BVP-anskaffelse med konkretiseringsfase og samhandling, og kontrakten gjennomføres med en totalentreprise NS 8407. (BVP står for best value procurement, med andre ord ønsker Nye Veier en entreprenør som kan løse oppdraget selvstendig, på best mulig vis og med lavest mulige kostnader.)

Fire felt og tunnel

– Kontraktstrategien for E6 Moelv-Øyer identifiserte tidlig denne kontrakten som en attraktiv jobb for markedet, og vi tilrettela for dette tidlig. Denne prekvalifiseringen bekrefter dette, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen ved Nye Veier Innlandet.

E6 Storhove – Øyer er en del av strekningen E6 Moelv – Øyer. Prosjektet er ca. 9,6 km langt og har en estimert entreprisekostnad på 1,3 milliarder kroner eks. mva. Det er snakk om firefelts vei i dagen i tillegg til en ca. 2,6 km lang toløps tunnel.

Artikkeltags