Her er entreprenøren som skal bygge ny E6 til Lillehammer

Dagens E6 nær Vingrom.

Dagens E6 nær Vingrom. Foto:

Nye Veier har nå bestemt hvem som får jobben med å bygge firefelts motorveg fra Roterud ved Biri til Storhove. Vegstrekningen innebærer en bru på 700 meter over Lågendeltaet.

DEL

Nye Veier skal bygge firefelts motorvei fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune. Den 23 kilometer lange strekningen omfatter vei i dagen, en 4,4 kilometer lang tunnel og en bru på ca. 700 meter. Sistnevnte skal bygges over Lågendeltaet naturreservat.

Det er utarbeidet kommunedelplan for strekningen, der det er vedtatt at den nye veien skal følge eksisterende E6 fra Roterud til Øyresvika, mens veien skal gå i ny trase på vestsiden av Lågen forbi Lillehammer og fram til Storhove.

– Et viktig område på strekningen er når ny E6 skal gå gjennom Lågendeltaet naturreservat, og dette er noe som krever ekstra oppmerksomhet og aktsomhet, sier Moshagen.

Nå er det bestemt at det er AF Gruppen og Norconsult som får jobben med å bygge ny firefelts motorveg fra Roterud ved Biri til Storhoved ved Lillehammer.

Milliardkontrakt

Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av Nye Veier. Der presiseres det at tilbudet entreprenørgruppen og rådgiveren leverte var det som vant fram på pris, byggetid og trafikksikker planlegging.

– AF Gruppen og Norconsult svarte best ut våre prestasjonsmål, og vi ser at de har satt seg svært godt inn i prosjektet, sier administrerende direktør i Nye Veier Anette Aanesland.

Kontrakten med entreprenørgruppen og rådgiver har en total verdi på 3,9 milliarder kroner.

– AF Gruppen og Norconsult skal også stå for regulering og prosjektutvikling i tett samarbeid med Nye Veier, sier prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet Øyvind Moshagen.

Ferdig i 2025

Strekningen er det andre store prosjektet Nye Veier igangsetter i Innlandet. Når motorveien står ferdig fra Kolomoen i Hedmark til Øyer i Oppland vil det ta 30 minutter å kjøre mellom Mjøsbyene. Reisetiden for langveisfarende, eksempelvis til og fra Nordvestlandet, blir kortet ned med minst 20 minutter.

Etter planen skal E6 Moelv – Øyer stå ferdig innen utgangen av 2025.

Artikkeltags