Omfattende gravearbeid i Røyslimoen

Kommunen graver ned ny vannkum i Røyslimoen. Det hele er forberedende arbeid til senere flomsikringstiltak av Åretta .