(Gudbrandsdølen Dagningen)

Det er TV 2 som omtaler episoden med henvisning til et brev fra Kultur – og likestillingsdepartementet (KUD).

Skiforbundet søkte om 1,9 millioner kroner i kompensasjon tilknyttet arrangementet i desember 2021, men søknaden ble først sendt 10. februar i år. Søknadsfristen for den aktuelle ordningen var 18. januar.

Som følge av at fristen var overskredet ble søknaden avslått av Lotteri- og stiftelsestilsynet, som har administrert kompensasjonsordningene til idretten og frivilligheten på vegne av regjeringen. Skiforbundet påklaget avslaget, men departementet kom til samme konklusjon som tilsynet.

Per Olav Andersen, administrerende direktør i Lillehammer Olympiapark, bekrefter historien.

– Det er to parter i dette: vi som arrangør, og forbundet som ansvarlig søker. I dette tilfellet var vi rett og slett ikke klar over fristen. Vi hadde ikke rukket å få grunnlaget for å søke om støtte på det tidspunktet, og vi var allerede godt i gang med å planlegge para-VM i januar, sier han til TV 2.

Andersen kaller samtidig avslaget for akseptabelt.