Plutselig landet en stor bisverm i ha­gen: – Jeg hå­per de har et an­net hjem

Hva gjør man egent­lig når en bi­sverm be­stem­mer seg for å bo­set­te seg i ha­gen din? Det lu­rer Kari­an­ne Kvis­ten Svig­gum på et­ter at hun fikk uven­tet be­søk tors­dag den­ne uken.