Ser du hvem som gjør feil her?

Se nøye på dette trafikkbildet. Hvem mener du gjør feil? Er det den gående, syklisten, eller begge to? Eller kanskje begge gjør det riktige?