Skade på rør førte til kjemisk utslipp i grunnen ved Rosenlund

I perioden 29. mai – 2. juni rant det ut 600 liter glykol i grunnen ved Rosenlund.