Terapibassenget på Skogli helse- og rehabiliteringssenter stenges for lokalbefolkningen fra og med mandag neste uke. Det gjøres for å beskytte pasientene som bor på senteret, forteller direktør Alf Magne Foss.

– I bassenget har vi grupper på opptil 20 personer som gjerne er tett på hverandre. Vi gjør dette for å unngå en type kontakt, både i basseng og i garderobene, sier Foss.

I et møte fredag ble tiltakene vedtatt å innføres for å øke smittevernet på Skogli, for å ivareta sikkerheten til de mest utsatte pasientgruppene med nedsatt immunforsvar på senteret. Foss anslår at rundt 20–30 prosent av pasientene faller innenfor denne kategorien.

Vil ikke nekte besøk

Skogli har et treningsrom i 4. etasje som også kan benyttes av brukere utenfor senterets pasientgruppe. Foss forteller at Skogli inntil videre vil holde dette tilbudet åpent for eksterne brukere.

Hva pasientbesøk gjelder oppfordres pasienter til å ikke ta imot besøk. Men det er en oppfordring, og ikke et forbud.

– vil ikke gå ut og nekte besøk så lenge det ikke er påvist smitte i Lillehammer, sier Foss.

Ansatte og smitte

– Flere steder rapporteres det om minkende lager med smittevernutstyr. Hvordan ser dette ut for dere på Skogli?

– Enn så lenge har vi utstyr til smittevern og desinfisering i orden. Vi er forpliktet til å ha smittevernutstyr da vi til vanlig også kan ha tilfeller av diaré eller lignende der pasienten må isoleres, sier direktøren.

– Hva gjør dere dersom en pasient eller en ansatt på Skogli får påvist koronaviruset?

– I forhold til pasientene er vi nok rustet til å møte kravene for smittevern. Men i forhold til å sende pasienter hjem blir det en utfordring. Hvis det skulle skje må vi forholde oss til smittevernlegen i kommunen. Hvis en ansatt skulle bli syk eller få symptomer, skal alle som har vært i nærheten av vedkommende i karantene. Her forholder vi oss til Folkehelseinstituttet.

Foss sier det likevel er litt usikkert hvor stor "ringen" rundt en syk ansatt skal slås, da dette kan gå utover pasientene på Skogli.

– Vi er i gang med å utarbeide en plan på dette. Problemstillingen er ikke ukjent, da lignende situasjoner kan skje i forbindelse med for eksempel streik. Vi skal ta en ny vurdering av situasjonen på mandag, sier direktøren.

Oppfordrer kunder til å desinfisere hendene

På Joker Jørstadmoen har de ansatte satt ut stasjoner med desinfeksjonssprit og engangshansker ved inngangsdøren og fruktdisken. På infoplakater står det hva butikken gjør for å skjerpe hygienen i butikkhyllene, og hva du som kunde kan gjøre for å forhindre smitte.

Kunder oppfordres til å desinfisere hendene før de går inn i butikken, bruke engangshansker, og unngå å ta seg i øyne, nese og munn med urene hender.

– Vi har gjort dette på oppfordring fra kjeden, men vi er ikke pålagt å gjøre dette, forteller assisterende butikksjef Mona Opsahlhagen.

Hun forteller at de ansatte ikke har registrert noen reaksjoner fra kundene på smittevernstiltakene.

– Men både sprit og hansker blir nå brukt, konstaterer Opsahlhagen.

– Hva gjør dere for å forebygge smitte, utover å oppfordre kundene til å desinfisere hendene?

– Vi øker frekvensen på vask av berøringspunkter i butikken, for eksempel handlevogner. Ellers har vi høyt fokus på det med hygiene og renhold i butikken til vanlig også, sier hun.

Avlyser kurs

Dagligvarehandelen Mesna Mat skulle etter planen ha et kurs i matlaging i løpet av mars måned, I slutten av februar la butikkens facebook-konto ut et innlegg om at kurset avlyses på grunn av koronasmitte i Norge.

– Vi valgte å avlyse kurset med tanke på at det er koronavirus rundt i verden, og nå påvist noen plasser i Norge, sier daglig leder Kavan Jamal.

Ifølge Kavan var det mange påmeldte til kurset, både lokalt og fra Brumunddal og Hamar på Hedmarken. Det var på forespørsel fra kundene selv at planleggingen kom i gang, da mange ønsker å lære seg å lage mat med de mer eksotiske råvarene butikken har.

– Dette er et matkurs der mange ville møte opp. Men vi ønsker ikke å samle så mange mennesker til matlaging slik situasjonen er nå, sier han.

På Facebook beklager butikkens konto at kurset avlyses.

– Vi har planer om å gjøre dette på en fin og ordentlig måte. Det er jo positivt at så mange ønsket å være med, men nå utsetter vi dette slik at viruset kan roe seg ned først, sier Kavan.

– Gjør dere noen ekstra tiltak for hygienen i butikken nå når koronaviruset er påvist i distriktet?

– Vi er alltid opptatte av å holde det rent i butikken. Spesielt der vi har oliven og andre ferskvarer. Vi kan ikke bare tenke på det når det er virus i omløp, sier Kavan.