To leger fra Lillehammer ansatt i Gjøvik kommune

Gjøvik kommune har rekruttert flere nye fastleger som vil starte opp med sine nye pasientlister utover våren, en er fra Lillehammer og en jobber på Lillehammer.