Tom (35) spøkte med at julen er trist, havnet i isolasjon med korona: – DET er trist