Ny E6 kan føre til økt trafikk mot Banken-krysset

Av

Når byggingen av den nye E6 parsellen tar til i høst, kan dette føre til økende trafikk sørfra gjennom Søre Ål mot det allerede overbelastede Banken-krysset i sentrum. -Vi vil ha et stort fokus på hva som skjer med trafikkmønsteret når byggeperioden på nye E-6 for alvor fører til omkjøringer og nedsatt fart, sier en bekymret byplansjef.