Ut med bilverksted - inn med kommunalt dagsenter

Her er skissen som viser hvordan det nye kommunale dagsenteret for folk med behov for tilrettelagte tjenester i Lillehammer kan komme til å se ut.