Veidekke vant anbud om å bygge nye Terrassen

Med et bud på mellom 16-17 millioner kroner falt valget på Veidekke som entreprenør for å bygge nye Terrassen. Dersom et politisk vedtak blir fattet i august, kan det bli byggestart allerede i sensommer.