Vil bygge ny paviljong ved Hvelvet: Denne gangen søker de først

Forrige gang måtte uteserveringen rives da det ikke var søkt om å få bygge den. Nå vil de bygge enda større.